Nieuwbouw, Herent

Ral 9005 coatex

3-voudige beglazing coollite extreme

Pivot voordeur, trekker alu vin met uitfresing

Plaatwerk op isolatie Alinel type D

Glas op glas hoek

Beglaasde borstwering 88.2